Kumpulan Doa Pendek Sehari-hari Dikutip dari Alquran, Mustajab dan Berkah

Your Story | Jumat, 13 September 2019 13:03
Kumpulan Doa Pendek Sehari-hari Dikutip dari Alquran, Mustajab dan Berkah

Reporter : Sugiono

menghafalkan kumpulan doa pendek sehari-hari sangat dianjurkan. Apalagi kumpulan doa pendek sehari-hari yang dikutip dari Alquran. Kumpulan doa pendek dari Alquran ini mustajab dan berkah.

Dream - Bagi umat Islam, berdoa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Berdoa merupakan cara seorang Muslim memohon atau meminta pertolongan kepada Allah SWT.

Namun, bukan berarti hanya orang yang terkena musibah saja yang pantas memanjatkan doa. Sebagai seorang Muslim, kita layak berdoa walaupun dalam keadaan sehat.

Jadi, membaca doa tidak hanya sebatas ketika dihadapkan dengan kesulitan, musibah, atau bala. Tetapi berdoa dianjurkan setiap saat dalam berbagai keadaan dan kondisi. Baik itu saat kita sakit atau sehat, bahagia atau susah.

Doa adalah unsur yang paling penting dalam ibadah. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam dua hadis berikut yang artinya " Doa itu ibadah" dan " Tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah, selain dari berdoa kepada-Nya, sedang kita dalam keadaan lapang" .

Untuk itu, menghafalkan kumpulan doa pendek sehari-hari sangat dianjurkan. Apalagi kumpulan doa pendek sehari-hari yang dikutip dari Alquran. Kumpulan doa pendek dari Alquran ini dipercaya lebih mustajab dan berkah.

Namun sebelum memanjatkan kumpulan doa pendek sehari-hari yang mustajab ini, Sahabat Dream sebaiknya mengetahui adab dan tata cara berdoa yang benar sesuai sunnah. Hal ini dilakukan agar kumpulan doa pendek dari Alquran yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT.

Tata Cara Berdoa yang Benar Sesuai Sunnah

1. Menghadap Kiblat

Hal ini mencontoh Rasulullah saat berdoa di Arafah. Dalam sebuah hadis disebutkan, " Rasulullah datang ketempat wuquf di Arafah dan ia menghadap kiblat lalu terus menerus berdoa sehingga tenggelam matahari."

2. Membaca Hamdalah, Istighfar dan Shalawat

Rasulullah pernah mengajarkan tata cara berdoa yang benar kepada seorang Sahabat Nabi. Tata cara berdoa itu itu kemudian disebutkan dalam sebuah hadis.

Salah seorang Sahabat Nabi berkata, " Ketika Nabi Muhammad SAW duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk, lalu ia sholat. Setelah selesai, ia membaca doa 'Allahummaghfirlii warhamnii'. Maka waktu itu Rasulullah pun berkata, 'Wahai kawan, kamu terburu-buru. Jika kamu sholat, duduklah dahulu kemudian bacalah puji pujian kepada Allah. Karena Dia yang memiliki pujian itu. Lalu kamu baca shalawat kepadaku, kemudian baru berdoa'. Kemudian datang seorang yang lain. Setelah sholat, ia memuji Allah dan membaca shalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi bersabda, 'Doamu akan dipenuhi'."

3. Membaca Doa dengan Suara Lembut dan Rasa Takut

Membaca doa dengan suara lembut dan rasa takut ini sesuai dengan perintah Allah dalam salah satu ayat Alquran, yang artinya: " Berserulah (berdoa) kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi sesudah (Allah SWT) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harap (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al A'raf: 55-56)

4. Yakin Doanya Akan Dikabulkan

Di dalam memanjatkan kumpulan doa pendek sehari-hari yang mustajab, kita harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah. Seperti bunyai hadis berikut ini, " Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Aku akan mengikuti prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku selalu menyertainya apabila ia berdoa kepadaKu."

2 dari 9 halaman

Waktu-waktu Mustajab atau Terbaik Memanjatkan Doa

Dalam tata cara memanjatkan doa tidak boleh sembarangan memilih momen atau waktunya. Ada waktu-waktu mustajab atau terbaik memanjatkan kumpulan doa pendek sehari-hari.

Berikut adalah waktu-waktu mustajab untuk memanjatkan doa yang sebaiknya dihafalkan di luar kepala agar dikabulkan oleh Allah SWT.

 • Antara azan dan Iqamat.
 • Menjelang waktu sholat dan sesudahnya.
 • Waktu di sepertiga malam yang terakhir (antara jam setengah dua pagi hingga menjelang Subuh)
 • Sepanjang hari Jumat
 • Antara Dzuhur dan Ashar, serta Ashar dan Maghrib
 • Ketika khatam membaca Alquran
 • Ketika turun hujan.
 • Ketika melakukan Tawaf.
 • Ketika menghadapi musuh di medan perang.
 • Memanjatkan doa sebaiknya di ulang 3 kali.
3 dari 9 halaman

Tempat-tempat Mustajab Atau Terbaik Memanjatkan Doa

Selain waktu, lokasi juga menentukan terkabulnya sebuah doa. Karena itu setiap Muslim harus tahu tempat-tempat mustajab atau terbaik untuk berdoa.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini tempat-tempat mustajab memanjatkan kumpulan doa pendek sehari-hari yang dikutip dari Alquran.

 • Di depan dan di dalam Kabah.
 • Di masjid Rasulullah SAW.
 • Di belakang Maqam Ibrahim di Mekah.
 • Di atas bukit Safa dan Marwah.
 • Di Arafah, di Muzalifah, di Mina dan di sisi jamarat yang tiga.
 • Di tempat-tempat yang mulia lainnya seperti Masjid atau Mushola.
4 dari 9 halaman

Anjuran Berdoa Ada di Alquran dan Hadis

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa berdoa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Karena doa adalah unsur yang paling penting dalam ibadah. Di dalam setiap ibadahnya, seorang Muslim selalu membaca doa.

Hal itu karena ada anjuran untuk berdoa dalam Islam. Anjuran untuk berdoa ini bahkan sudah ada di Alquran dan Hadis.

Allah berfirman yang artinya, " Dan Rabbmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'." (QS. Ghafir: 60)

Sebuah hadis menyebutkan bahwa doa adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia.

Artinya: " Tidak ada yang lebih mulya di hadapan Allah selain doa." (H.R. Turmudzi dan Ibnu Majah)

Hadis lainnya menyuruh seorang Muslim untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Allah SWT jika ingin diangkat keburukannya saat mendapat masalah dan malapetaka.

Artinya: " Barang siapa yang keburukannya ingin disembunyikan oleh Allah ketika ia ditimpa masalah dan malapetaka maka banyaklah berdoa dengan penuh sungguh-sungguh." (H.R. Turmudzi)

5 dari 9 halaman

Kumpulan Doa Pendek Sehari-hari Dikutip dari Alquran, Mustajab dan Berkah

Setelah mengetahui tata cara berdoa yang benar sesuai sunnah, waktu-waktu yang mustajab, dan tempat-tempat terbaik untuk memanjatkan doa, kini saatnya menghafalkan kumpulan doa pendek sehari-hari yang dikutip dari Alquran.

1. Doa Mohon Kebaikan Dunia dan Akhirat

Rasulullah SAW sering membaca doa yang disebutkan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 201 ini.

Rabbanaa aatinaa fii alddunyaa hasanatan wafii al-aakhirati hasanatan waqinaa ‘adzaaba alnnaari.

Artinya: " Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka." (QS. Al-Baqarah: 201)

2. Doa Mohon Diberi Keteguhan Iman

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka anta alwahhaabu.

Artinya: " Ya Tuhan, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh hanya Engkaulah Yang Maha Pemberi karunia." (QS. Ali 'Imran: 8)

3. Doa Khusnul Khatimah (Akhir yang Baik)

Rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum faaamannaa rabbanaa faighfir lanaa dzunuubanaa wakaffir ‘annaa sayyi-aatinaa watawaffanaa ma’a al-abraari. Rabbanaa waaatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika walaa tukhzinaa yawma alqiyaamati innaka laa tukhlifu almii’aada.

Artinya: " Ya Tuhan sungguh kami telah mendengar seruan yang menyeru kepada iman: " Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta matikanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Ya Tuhan, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali tidak akan pernah menyalahi janji." (QS. Ali 'Imran: 193-194)

6 dari 9 halaman

Selamat dari Fitnah dan Tipu Daya

4. Doa Mohon Perlindungan dari Api Neraka

Rabbanaa laa taj’alnaa ma’a alqawmi alzhzhaalimiina.

Artinya: " Ya Tuhan, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang zhalim." (QS. Al-A'raf: 47)

5. Doa Mohon Keadilan

Rabbanaa iftah baynanaa wabayna qawminaa bialhaqqi wa-anta khayru alfaatihiina.

Artinya: " Ya Tuhan, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq (adil). Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." (QS. Al-A'raf: 89)

6. Doa Mohon Selamat dari Fitnah dan Tipu Daya

Rabbanaa laa taj’alnaa fitnatan lilqawmi alzhzhaalimiina. Wanajjinaa birahmatika mina alqawmi alkaafiriina.

Artinya: " Ya Tuhan, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim, dan selamatkanlah kami dengan curahan rahmat-Mu dari tipu daya orang- orang yang kafir." (QS. Yunus: 85-86)

7 dari 9 halaman

Diberi Keturunan yang Baik

7. Doa Mohon Diberi Kemudahan

Rabbi isyrah lii shadrii. Wayassir lii amrii. Wauhlul ‘uqdatan min lisaanii. Yafqahuu qawlii.

Artinya: " Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku." (QS. Thaahaa: 25-28)

8. Doa Mohon Keturunan Yang Baik

Rabbi laa tadzarnii fardan wa-anta khayru alwaaritsiina.

Artinya: " Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidupku seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik." (QS. Al Anbiyaa': 89)

atau membaca doa berikut:

Rabbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii’u alddu’aa-i.

Artinya: " Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguh Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Ali 'Imran: 38)

9. Doa Terhindar dari Godaan Setan

Rabbi a’uudzu bika min hamazaati alsysyayaathiini. Wa-a’uudzu bika rabbi an yahduruuni.

Artinya: " Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada-Mu, ya Tuhan kami dari kedatangan mereka kepadaku." (OS. Al-Mu'minun: 97-98)

8 dari 9 halaman

Diberi Kedudukan yang Mulia

10. Doa Mohon Rejeki

Allaahumma rabbanaa anzil ‘alaynaa maa-idatan mina alssamaa-i takuunu lanaa ‘iidan li-awwalinaa waaakhirinaa waaayatan minka waurzuqnaa wa-anta khayru alrraaziqiina.

Artinya: " Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang pada hari turunnya hidangan itu akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Berilah kami rizki, dan Engkaulah Pemberi rizki yang paling utama." (OS. Al-Maidah: 114)

11. Doa Agar Diberi Kedudukan yang Mulia

Rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa-anta khayru almunziliin.

Artinya: " Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." (QS. Al-Mu'minun: 29)

12. Doa Agar Diberi Bangunan Indah di Surga

Rabbiibni lii ‘indaka baitan fiil jannati wanajjinii min fir’auna wa’amalihi wanajjinii minal qaumizh-zhaalimiin.

Artinya: " Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim." (QS. At-Tahrim: 11)

9 dari 9 halaman

Mohon Ampun untuk Diri Sendiri dan Orang Tua

13. Doa Agar Terlepas dari Kesulitan (Istighfar Nabi Yunus)

Laa ilaha ilaa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimiin.

Artinya: " Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sungguh aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Anbiya': 87)

14. Doa Mohon Ampun Untuk Diri Sendiri, Orang Tua dan Kaum Mukminin (Doa Nabi Ibrahim)

Robbanagh-fir lii wa liwaalidayya wa lil mu’miniina yauma yaquumul hisaab.

Artinya : " Ya Tuhan kami, berikan ampun aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari
kiamat)." (QS. Ibrahim: 41-42)

15. Doa Agar Diberi Hikmah

Rabbi hab lii hukman wa-alhiqnii bish-shaalihii. Waaj’al lii lisaana shidqin fii-aakhiriin. Waaj’alnii min waratsati jannatinna’iim.

Artinya: " Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang shalih, serta jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mewarisi surga yang penuh nikmat." (QS. Asy Syu'araa: 83-85)

Demikian tadi kumpulan doa pendek sehari-hari dikutip dari Alquran yang wajib dihafalkan dan diamalkan. Insya Allah mustajab dan berkah.

Dirangkum dari berbagai sumber. (ism)

Join Dream.co.id