Selain Syahadat, Ini Tata Cara Peluk Islam

Your Story | Selasa, 25 Juni 2019 11:01
Selain Syahadat, Ini Tata Cara Peluk Islam

Reporter : Ahmad Baiquni

Menjadi mualaf tidaklah sulit dan syaratnya begitu sederhana.

Dream - Islam merupakan agama yang mengajarkan tauhid dan kedamaian. Ajaran Islam berisi rahmat bagi semua makhluk.

Menjadi wajib hukumnya bagi Muslim untuk meyakini Islam sebagai agama yang diridhai Allah. Juga sebagai satu-satunya jalan keselamatan kelak di hari akhir.

Namun demikian, umat Islam tetap diwajibkan untuk menghormati keyakinan orang lain. Tidak ada pemaksaan dalam beragama.

Islam lambat laun berkembang menjadi agama yang semakin banyak pengikutnya. Banyak pula mereka dari kalangan non-Muslim pada akhirnya memutuskan menjadi mualaf setelah belajar mengenai Islam.

Menjadi seorang Muslim bagi pemeluk agama lain tidaklah sulit. Orang hanya perlu mengucap kalimat syahadat dan menjalankan kewajiban yang berlaku dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya.

 

2 dari 7 halaman
Terkait
Steve Emmanuel Divonis 9 Tahun Penjara
Join Dream.co.id