Doa Saat Ziarah ke Makam Rasulullah

Your Story | Kamis, 11 Juli 2019 06:24
Doa Saat Ziarah ke Makam Rasulullah

Reporter : Ahmad Baiquni

Rasulullah adalah junjungan umat Islam.

Dream - Makam Rasulullah Muhammad SAW menjadi salah satu tempat yang perlu dikunjungi umat Islam ketika berada di Tanah Suci. Baik itu untuk haji maupun umroh.

Jumhur ulama juga menetapkan ziarah ke makam Rasulullah di Madinah hukumnya sunah. Ada banyak sekali keutamaan dalam ziarah tersebut.

Rasulullah adalah panutan bagi umat Islam. Setiap yang ada pada diri Rasulullah, baik akhlak, ucapan, perbuatan, maupun sikapnya patutlah menjadi teladan bagi kita.

Berziarah ke makam Rasulullah akan mengingatkan kita tentang bagaimana perjuangannya dalam berdakwah. Karena Rasulullah lah, kita merasakan kenikmatan iman Islam.

Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengajarkan doa yang dibaca setiap kali kita berziarah ke makam Rasulullah.

 

2 dari 6 halaman

Doa Ziarah ke Makam Rasulullah SAW

 Doa Ziarah ke Makam Rasulullah SAW© dream.co.id

Assalamu 'alaikum ayyuhan nabiyyu warahmatuhu wabarakatuhu, allahumma atihil washilata wal fadhilata wab'asthul maqamal mahmudal ladzi wa'adtahu allahumma ajzihi 'an ummatihi afdhalal jaza'.

Artinya,

" Salam sejahtera, rahmat Allah, dan berkah-Nya terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah beliau kedudukan tinggi di surga dan kemuliaan, serta bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah kepada-Nya sebaik-baik pahala, beliau yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya."

3 dari 6 halaman

Doa Ihram Memulai Haji dan Umroh

Dream - Kurang dari sebulan, umat Islam menyambut datangnya bulan Zulhijjah. Bulan ini juga dikenal dengan Bulan Haji.

Ini karena puncak dari ibadah haji terdapat di bulan tersebut. Tepatnya saat wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah.

Sebentar lagi, sebagian umat Islam akan mulai diterbangkan menuju Tanah Suci. Mereka akan berada di Mekah dan Madinah untuk melaksanakan prosesi ibadah haji.

Ketika hendak berhaji, tentu harus melaksanakan ihram atau niat haji. Ihram juga berlaku untuk ibadah umroh, yang dilakukan di miqat atau tempat dimulainya prosesi ibadah.

Ketika ihram, dianjurkan membaca doa ini.

 

4 dari 6 halaman

Doa Ihram

 Doa Ihram© dream.co.id

Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramta 'alal muhrimi farhamnii yaa arhamar raahimiin.

Artinya,

" Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram, karena itu rahmatilah aku wahai Allah Yang Maha Pemberi Rahmat."

5 dari 6 halaman

Doa Agar Memiliki Hati Bersih

Dream - Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda demikian.

Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung).

Hadis di atas menunjukkan begitu pentingnya hati bagi manusia. Kondisi hati akan menentukan kecenderungan seseorang.

Jika hatinya keruh, dia dapat berperilaku buruk. Perasaan iri, dengki, sombong dan lain sebagainya akan menghiasi hatinya.

Sebaliknya, apabila hatinya bersih, dia akan cenderung kebaikan. Dia akan sibuk dengan zikir hingga tak ingin terpengaruhi oleh beragam penyakit hati.

Untuk mendapat hati yang bersih, kita dapat memohon kepada Allah dengan doa ini.

 

6 dari 6 halaman

Doa Bersih Hati

 Doa bersih hati© dream.co.id

Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khoiru man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha.

Artinya,

" Ya Allah berikan jiwaku ini ketakwaan, sucikan ia, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkau penolongnya dan pemiliknya."

Join Dream.co.id