Doa Saat Menjalani Wukuf di Arafah, Sering Dibaca Rasulullah

Your Story | Jumat, 9 Agustus 2019 06:00

Reporter : Ahmad Baiquni

Wukuf di Arafah merupakan prosesi puncak haji.

Dream - Sebentar lagi, para jemaah haji akan menjalani puncak prosesi ibadah haji di Arafah. Di Arafah, jemaah haji dari seluruh dunia menghabiskan waktu untuk bermunajat kepada Allah.

Para jemaah haji bisa berzikir terus menerus sejak awal tanggal 9 Dzulhijjah hingga berakhirnya Hari Arafah di sore hari.

Hari Arafah adalah waktu utama dalam ibadah. Pahala yang ditebarkan untuk jemaah haji yang berzikir sangatlah besar.

Selain itu, hari Arafah merupakan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa kepada Allah. Juga untuk memohon ampunan atas segala dosa.

Ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah, dianjurkan untuk membaca doa ini. Doa ini dibaca Rasulullah ketika wukuf di Arafah.

 

Doa Saat Menjalani Wukuf di Arafah, Sering Dibaca Rasulullah
© MEN
2 dari 6 halaman

Doa Rasulullah Saat Wukuf di Arafah

 Doa Wukuf di Arafah© dream.co.id

Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairom mimma naqulu, allahumma sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma-abi wa laka rabbi turatsi, allahumma inni a’uzu bika min ‘azabil qobri wa waswasatis shodri wa syatatil amri, allahumma inni a’uzu bika min syarrima taji-u bihir rihu.

Artinya.

" Ya Allah, bagi-Mu pujian seperti yang kami ucapkan, dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untuk-Mu sholatku, ibadah hajiku, untuk-Mu kehidupanku dan kematianku dan kepada-Mu kami akan kembali, untuk-Mu kami tunjukkan ibadahku. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka, dari hati yang ragu dan dari tercerai berainya urusan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari yang terburuk yang didatangkan oleh angin."

3 dari 6 halaman

Doa Awal Dzulhijjah yang Rutin Dibaca Rasulullah

Dream - Sepuluh hari pertama Dzulhijjah merupakan waktu yang istimewa. Para ulama sangat memuliakan waktu-waktu tersebut.

Dalam beberapa riwayat, Rasulullah Muhammad SAW bersabda hari yang mulia adalah awal Dzulhijjah. Allah pun sangat menyukai amal sholeh yang dikerjakan di waktu tersebut.

Pahala yang didapat dari setiap ibadah di awal Dzulhijjah begitu besar. Bahkan jauh lebih besar dan lebih disukai Allah dari jihad.

Mengisi awal Dzulhijjah bisa dengan berbagai bentuk amal sholeh. Bisa dengan membaca Alquran, puasa sunah, ataupun memperbanyak sedekah.

Imam As Suyuti dalam kitabnya Addurul Mantsur menuliskan sebuah doa yang dibaca di awal Dzulhijjah. Doa ini disebut selalu dibaca Rasulullah setiap kali Dzulhijjah datang.

© Dream
4 dari 6 halaman

Doa Awal Dzulhijjah

 Doa awal Dzulhijjah© dream.co.id

Lailaha illah 'adadad duhur, lailaha illah 'adada amwajil buhur, lailalaha illah 'adadan nabati wasy syajar, lailaha illah 'adadal qothri wal mathor, lailaha illah 'adada lamhil 'uyun, lailaha illah khoirum mimma yajma'un, lailaha illah min yaumina hadza ila yaumi yumfakhu fisy syur.

Artinya,

" Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak hitungan masa, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak hitungan ombak lautan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak hitungan tumbuhan dan pohon, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak tetesan dan air hujan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebanyak kedipan mata, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah mulai hari ini sampai hari ditiupkannya terompet hari kiamat."

5 dari 6 halaman

Doa Agar Keinginan Pergi Haji Cepat Terwujud

Dream - Naik haji tentu jadi impian setiap Muslim. Apa daya, banyak tak bisa mewujudkannya karena kekurangan biaya.

Maklum, untuk bisa ke Tanah Suci membutuhkan uang yang tidak sedikit. Banyak orang yang akhirnya menjual tanah atau harta lainnya demi berangkat haji.

Tetapi, ada juga saudara kita yang memilih bersabar dan pasrah. Mereka menyisihkan sedikit demi sedikit agar bisa melaksanakan haji.

Tentu waktu yang mereka butuhkan bisa sangat lama. Bahkan ada yang akhirnya tidak bisa berangkat karena sudah dipanggil Allah lebih dulu atau alasannya lainnya.

Meski begitu, kita tetap harus berniat untuk bisa melaksanakan haji. Agar harapan itu terwujud, dianjurkan untuk membaca doa ini, yang disebutkan ooleh Syeikh Ahmad Qusyairi dalam kitab Al Wasilah Al Hariyyah di Al Shalawat Ala Khairil Bariyyah.

 

© Dream
6 dari 6 halaman

Doa Cepat Haji

 Doa Cepat Haji© dream.co.id

Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin shalatan tuballiguna biha hajja baitikal haram, wa ziyarata habibika muhammadin alaihi afdhalus shalati wassalam fi sihhatin wa 'afiyah wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.

Artinya,

" Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Muhammad dengan berkah shalawat yang dapat menyampaikan kami dengannya untuk berkunjung ke rumah-Mu yang mulia dan mengunjungi makam nabi-Mu, atasnya shalawat dan salam yang paling utama dalam kelembutan, sehat, selamat, dan tercapai cita-citanya, serta berkahilah dan salam untuk keluarganya dan sahabat-sahabatnya."

Join Dream.co.id