Mengetahui Tata Cara Sholat Jumat Beserta Ancaman Meninggalkannya

Your Story | Rabu, 13 Juli 2022 07:01

Reporter : Arini Saadah

Berbeda dengan sholat fardhu, tata cara sholat Jumat harus dilakukan berjamaah dan sedikitnya diikuti 40 jamaah.

Dream Tata cara sholat Jumat harus dipahami oleh setiap lelaki Muslim. Biasanya orang tua, khususnya ayah, akan mengajak buah hatinya yang masih kecil untuk ikut menunaikan sholat pengganti dzuhur ini agar kelak bisa membiasakan diri.   

Perintah untuk menjalankan sholat jumat telah Allah SWT wahyukan dengan jelas melalui firman-Nya dalam Surat Al-Jumu’ah ayat 9.

“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS Jumuah:9)

Berbeda dengan sholat fardhu, tata cara sholat Jumat harus dilakukan berjamaah dengan jumlah jemaah minimal 40 orang.

Waktu pelaksanaan sholat Jumat ialah pada waktu dhuhur. Pada hari Jumat di waktu dhuhur, muslim laki-laki diwajibkan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat sebenarnya mudah untuk dilakukan, yang sulit adalah godaan setan dan kemalasan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat.

Lantas bagaimana tata cara sholat Jumat yang sesuai syara’? Mari simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.

Mengetahui Tata Cara Sholat Jumat Beserta Ancaman Meninggalkannya
Ilustrasi Sholat Jumat. (Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)
2 dari 6 halaman

Sunah Sebelum Sholat Jumat

Tata cara sholat Jumat adalah suatu hal yang penting dipelajari dan dipahami bagi umat Muslim. Selain itu, terdapat sunah dan syarat yang menjadi penentu sah tidaknya sholat Jumat.

Adapun sunah yang dianjurkan sebelum menjalankan tata cara sholat Jumat adalah sebagai berikut:

 1. Mandi terlebih dahulu dengan bersih.
 2. Lalu memotong kuku dan mencukur kumis.
 3. Pakai wewangian.
 4. Pilih pakaian yang bersih dan rapi. Diutamakan memilih warna putih.
 5. Mendahulukan kaki kanan saat masuk.
 6. Membaca doa masuk masjid berikut: " Allahummaf tahlii abwaaba rohmatika." Yang artinya, " Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."
 7. Sholat sunah tahiyatul masjid sebelum duduk di dalam masjid.
 8. Ber'itiqaf (duduk) sambil membaca Al-Quran, dzikir, atau bersholawat.
 9. Menghentikan dzikir atau bacaan lainnya saat khatib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat.
3 dari 6 halaman

Syarat Sah Sholat Jumat

Adapun syarat sah sholat Jumat adalah:

 1. Dilakukan di tempat yang termasuk ke dalam lingkungan perkampungan baik desa maupun kota.
 2. Sholat Jumat dilakukan saat sudah masuk waktu dzuhur.
 3. Sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal yang hadir sebanyak 40 orang.
 4. Sholat Jumat diawali dengan khutbah (termasuk membaca rukun khutbah) sebelum melaksanakan sholat Jumat.
 5. Sholat bisa dimulai ketika khatib membacakan dua khutbah.

Syarat Wajib Sholat Jumat

Adapun syarat wajib sholat Jumat yaitu:

 1. Beragama Islam.
 2. Sudah baligh atau dewasa.
 3. Tidak gila atau mengalami gangguan mental lainnya.
 4. Laki-laki (wanita tidak wajib sholat Jumat).
 5. Sehat jasmani dan rohani (orang sakit tidak wajib sholat Jumat).
 6. Bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim (orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib sholat Jumat).
 7. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW. Artinya: " Bagi musafir tidak wajib sholat Jumat." (HR. Daruquthni).
4 dari 6 halaman

Tata Cara Sholat Jumat Sesuai Sunah

 Ilustrasi© Shutterstock.com

Tata cara sholat Jumat sebenarnya sama dengan cara mengerjakan sholat sunah dua rakaat pada umumnya yang diawali niat dan diakhiri dengan salam.

Akan tetapi sebelum pelaksanaan sholat Jumat terdapat khutbah. Setelah khutbah selesai, khatib turun dari mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda sholat Jumat akan segera dimulai.

Gerakan sholat Jumat pun juga sama dengan gerakan sholat pada umumnya. Begitu pula dengan bacaan di dalamnya. Agar lebih jelasnya, berikut urutan tata cara sholat Jumat yang perlu diperhatikan bagi setiap laki-laki muslim:

 • Niat sholat Jumat: “ Ushalli fardal jum’ati rak’ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta’ala.”
 • Takbiratul ihram dengan membaca Allahu akbar.
 • Disunahkan membaca doa iftitah.
 • Membaca surat al-Fatihah.
 • Membaca surah pendek.
 • Ruku dengan tumaninah.
 • I'tidal dengan tumaninah.
 • Sujud dengan tumaninah.
 • Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah.
 • Sujud kedua dengan tumaninah.
 • Berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua.
 • Membaca surah al-Fatihah.
 • Membaca surah pendek
 • Ruku dengan tumaninah.
 • I'tidal dengan tumaninah.
 • Sujud dengan tumaninah.
 • Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah.
 • Sujud kedua dengan tumaninah.
 • Duduk tasyahud akhir dengan tumaninah.
 • Membaca tasyahud akhir.
 • Membaca sholawat Nabi.
 • Salam
5 dari 6 halaman

Ancaman Meninggalkan Sholat Jumat

Sholat Jumat hukumnya adalah wajib bagi laki-laki muslim. Jika meninggalkannya, maka ada ancaman yang mengerikan. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis:

Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah RA mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, " Hendaknya orang yang suka meninggalkan sholat Jumat itu menghentikan kebiasan buruknya, atau Allah akan mengunci mata hatinya, lalu ia akan menjadi orang Ghafilin atau orang Lalai." (HR. Muslim, No. 865).

Jika mata hati dikunci, maka seseorang tidak bisa lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Hatinya sudah tidak mengingat rasa kemanusiaan lagi, apalagi kepada Allah. Semua yang dipikirkan hanyalah tentang dunia dan dirinya sendiri.

Selain itu, masih ada hadis lain yang juga memperingatkan ancaman bagi yang meninggalkan sholat Jumat ini.

Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, bukan karena darurat atau halangan maka Allah akan mengunci hatinya (HR. Ibnu Majah).

6 dari 6 halaman

Keutamaan Melaksanakan Sholat Jumat

Diwajibkannya sholat Jumat bagi laki-laki adalah salah satu keutamaannya. Selain itu, keutamaan sholat Jumat yaitu terhapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan pahala sholat Jumat juga dihitung layaknya pergi haji bagi orang-orang yang fakir dan miskin.

Maka dati itu, niatkan sholat Jumat dengan tulus dan ikhlas agar mendapatkan keutamaannya yang akan dibahas di bawah ini:

 1. Menghapuskan dosa-dosa di antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya.
 2. Menyempurnakan agama dan mencukupkan nikmat.
 3. Hari Jumat adalah hari yang mulia karena disebut asy-Syahid.
 4. Menjalankan sholat Jumat berpahala seperti pahala berkurban.
 5. Langkah menuju sholat Jumat berpahala puasa setahun.

Demikian itulah tata cara sholat Jumat lengkap dengan segala ketentuannya. Sebaiknya umat Islam tertama laki-laki benar-benar memerhatikan syarat dan ketentuan sholat Jumat. Jangan sampai meninggalkan kewajiban yang satu ini karena berakibat datangnya dosa besar dan ancaman Tuhan.

Join Dream.co.id